Over Muziekschool Katwijk

Muziekschool Katwijk

Creatief met jouw talent

Gezond Muziek Maken

Kan je dan ook ongezond muziek maken? Jazeker, er kunnen bijvoorbeeld blessures ontstaan wanneer je veel speelt in een verkeerde houding. Denk aan zere polsen bij slagwerkers, gespannen schouders bij zangers en blazers en nekklachten bij gitaristen. Als je te lang in dezelfde of een verkeerde houding muziek maakt, kan je hier blijvend last van krijgen. Daarnaast ontstaat een enorme beperking op je speeltechniek, je ontwikkeling op het instrument en goed kunnen spelen in het algemeen. Een gezonde houding tijdens het musiceren is daarom een belangrijk onderdeel van jouw les. Met deze tips verklein je de kans op blessures:


Houding

Begin pas als je er klaar voor bent

  • Heeft je kruk de juiste hoogte? Staat je standaard goed afgesteld? Check dit voor je begint met musiceren.

Ontspan je spieren

  • Trek je je schouders op bij een snelle passage? Sta je met overstrekte knieën? Wees je bewust van spierspanning tijdens het spelen en neem de tijd om te ontspannen.

Adem 

  • Besteed aandacht aan een rustige ademhaling. Adem gelijkmatig en hou je adem niet in bij een lastige passage.

Aandacht voor bladmuziek 

  • Zorg dat je niet hoeft te turen naar je bladmuziek omdat het te klein is, te donker of een aantekening onduidelijk. Turen belast je nekspieren.

Meer weten over een gezonde houding bij jouw eigen instrument? Bespreek het met je docent!Geluid

Onze oren zijn bijzondere en gevoelige zintuigen. Als muzikant heb je al snel te maken met een overbelasting van je oren door te hard geluid.

Binnen de Muziekschool zijn geluiddempende maatregelen getroffen om het volume in de lokalen te beperken. Ook thuis kan je deze maatregelen treffen door bijvoorbeeld met demping te spelen of ¾ van de tijd zachtjes en ¼ van de tijd op volle sterkte te spelen.

Speel je vaak in groepsverband of versterkt? Dan kan het aanschaffen van persoonlijke gehoorbescherming (oordoppen) een goede investering zijn voor behoud van je gehoor.


Sociale Veiligheid

Gezond Muziek Maken, dat gaat niet alleen om het fysieke aspect. Bij Muziekschool Katwijk vinden we het ook belangrijk dat jij je fijn voelt in de les. Zo kan je optimaal genieten van het maken van muziek!

Durf jezelf ook uit te spreken. Geef het bijvoorbeeld aan bij jouw docent als je iets even niet begrijpt. Leg de lat niet te hoog, stel realistische doelen en wees trots op de stappen die je maakt!


Huisregels

Onderstaande regels dragen bij aan een open, transparante en veilige omgeving voor medewerkers, cursisten en bezoekers van Muziekschool Katwijk.

1. De medewerker bevordert sociale veiligheid voor zijn/haar cursisten

2. De medewerker is zich in alle situaties bewust van zijn/haar voorbeeldfunctie t.o.v. cursisten

3. De medewerker maakt geen misbruik van de afhankelijkheidsrelatie die voortvloeit uit zijn/haar functie

4. De medewerker spreekt cursisten, ouders en collega’s aan op ongewenst gedrag

5. De medewerker behandelt vertrouwelijke informatie als zodanig

6. De medewerker zoekt geen privé contact met cursisten

7. De medewerker raakt een cursist uitsluitend functioneel aan en houdt daarbij rekening met de grenzen van de cursist

8. Online contact van de medewerker met cursisten en ouders is school-gerelateerd, zakelijk en in correct Nederlands

9. De medewerker veroorlooft zich geen intimiteiten met een cursist in geschrift, afbeelding, gebaar of aanraking

10. De medewerker maakt geen seksueel getinte, racistische of discriminerende grappen of opmerkingen

11. De medewerker zorgt ervoor dat binnen school geen seksueel getinte, racistische of discriminerende affiches, tekeningen of andere artikelen worden opgehangen die kwetsend kunnen zijn

12. De medewerker pleegt geen seksuele handelingen met cursisten

13. De medewerker gaat geen liefdesrelatie met een cursist aan

14. De medewerker geeft duidelijk zijn professionele grens aan als een cursist aandringt op intimiteit

Kernpunten:

Houding

Geluid
Sociale veiligheid
Huisregels

Gitaardocent Bart van Osch

over de juiste houding voor gitaristen.

Basgitaardocent Pieter Hoogervorst

geeft uitleg over gehoorbescherming.

Zangdocent Tessa Fillié

vertelt over de tijd nemen om te leren.

Cellodocent Karola Seits

over de juiste houding tijdens het musiceren (1).

Cellodocent Karola Seits

over de juiste houding tijdens het musiceren (2).

Gitaardocent Bart van Osch

radio interview bij RTV Katwijk.