Privacy statement Muziekschool Katwijk

Muziekschool Katwijk volgt de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en is verwerkingsverantwoordelijke. Muziekschool Katwijk laat periodiek risico’s onderzoeken en indien nodig tegenmaatregelen treffen door de leverancier van onze cursusadministratiesoftware en de gemeente Katwijk. Muziekschool Katwijk vraagt bij het inschrijven voor een les of cursus om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, inclusief dit privacystatement met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens. Voor inschrijving is akkoord met de algemene voorwaarden verplicht. Daarnaast vraagt Muziekschool Katwijk bij het inschrijven om toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal opgenomen tijdens onze lessen en activiteiten, en voor toezending van onze nieuwsbrief. Deze toestemmingen zijn niet verplicht voor inschrijving. 


Muziekschool Katwijk:

 • beschermt jouw persoonsgegevens en privacy;
 • verkoopt of stelt geen verzamelde (persoons)gegevens ter beschikking aan derden;
 • beheert jouw gegevens voor de cursusadministratie;
 • verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (ras /etniciteit/ politieke opvattingen / levensbeschouwelijke overtuiging / lidmaatschap vakbond /
 • genetische gegevens / biometrische gegevens / seksuele geaardheid / strafrechtelijke gegevens);
 • gebruikt enkel gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk;
 • geeft je recht op inzage van jouw personeelsgegevens;
 • geeft je recht op correctie, verwijdering of beperking verwerking;
 • heeft een meldingsplicht bij een datalek en informeert je in voorkomende gevallen;
 • vraagt je voorafgaande toestemming bij het verwerken van jouw gegevens;
 • heeft een afgesloten website met SSL;
 • heeft met een gebruikersnaam en wachtwoord afgesloten accounts op de computers van het ondersteunend personeel;
 • hanteert een rechtenstructuur, waarbij de rechten passen bij de functie, met speciale rechten tot het inzien of wijzigen van persoonsgegevens;
 • maakt gebruik van beveiligd e-mailverkeer.